Ogłoszenia 2024

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 15.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych w Wydziale Utrzymania Technicznego i Konserwacji Obiektów 269 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 15.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. organizacyjno-technicznych) w Wydziale Utrzymania Technicznego i Konserwacji Obiektów 269 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 15.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty (stanowisko ds. obsługi postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) w Wydziale Utrzymania Technicznego i Konserwacji Obiektów 269 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 15.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta w Rejonie Obsługi Najemców „Centrum” z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238, Rejonie Obsługi Najemców „Południe” z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a, Rejonie Obsługi Najemców „Północ” z siedzibą przy ul. Limanowskiego 194/196, Rejonie Obsługi Najemców „Wschód” z siedzibą przy ul. Sobolowej 1 i Rejonie Obsługi Najemców „Zachód” z siedzibą przy ul. Wapiennej 15 274 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 15.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora/specjalisty/inspektora w Wydziale Kadr 263 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 14.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko inspektor/starszy specjalista/starszy inspektor w Wydziale Kontroli i Skarg (ds. skarg) 262 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 13.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a 238 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 09.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta w Rejonie Obsługi Najemców „Centrum” z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238, Rejonie Obsługi Najemców „Południe” z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a, Rejonie Obsługi Najemców „Północ” z siedzibą przy ul. Limanowskiego 194/196, Rejonie Obsługi Najemców „Wschód” z siedzibą przy ul. Sobolowej 1 i Rejonie Obsługi Najemców „Zachód” z siedzibą przy ul. Wapiennej 15. 274 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 09.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora/inspektora ds. archiwizacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 261 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 08.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Windykacji 270 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 08.05.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Przychodów Czynszowych i Rozliczeń 262 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 30.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora Wydziale Zamówień Publicznych 270 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 30.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora/specjalisty/inspektora w Wydziale Kadr 264 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 30.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty (stanowisko ds. obsługi postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) w Wydziale Utrzymania Technicznego i Konserwacji Obiektów 269 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 30.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko inspektor/starszy specjalista/starszy inspektor w Wydziale Kontroli i Skarg (ds. skarg) 262 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 29.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko referenta/podinspektora/inspektora w Wydziale Nieruchomości 262 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 25.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko starszy specjalista/starszy inspektor/główny specjalista w Wydziale Kontroli i Skarg (ds. kontroli) 265 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 25.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta w Rejonie Obsługi Najemców „Centrum” z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238, Rejonie Obsługi Najemców „Południe” z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a, Rejonie Obsługi Najemców „Północ” z siedzibą przy ul. Limanowskiego 194/196, Rejonie Obsługi Najemców „Wschód” z siedzibą przy ul. Sobolowej 1 i Rejonie Obsługi Najemców „Zachód” z siedzibą przy ul. Wapiennej 15 274 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 23.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko referenta/podinspektora w Wydziale Informatyki 263 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 22.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Windykacji 269 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 18.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta/podinspektora w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a 238 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 18.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta/podinspektora w Rejonie Obsługi Najemców „Centrum” z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238, Rejonie Obsługi Najemców „Południe” z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a, Rejonie Obsługi Najemców „Północ” z siedzibą przy ul. Limanowskiego 194/196, Rejonie Obsługi Najemców „Wschód” z siedzibą przy ul. Sobolowej 1 i Rejonie Obsługi Najemców „Zachód” z siedzibą przy ul. Wapiennej 15 275 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 18.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Przychodów Czynszowych i Rozliczeń 262 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 17.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta/podinspektora w Wydziale Lokali Mieszkalnych 264 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 15.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko referenta/podinspektora (stanowisko ds. organizacyjnych) w Wydziale Utrzymania Technicznego i Konserwacji Obiektów 270 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 12.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko starszy specjalista/starszy inspektor/główny specjalista w Wydziale Kontroli i Skarg (ds. kontroli) 264 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 12.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko inspektor/starszy specjalista/starszy inspektor w Wydziale Kontroli i Skarg (ds. skarg) 263 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 12.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora/specjalisty/inspektora w Wydziale Kadr 263 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 12.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko referenta/podinspektora w Wydziale Kancelaryjno – Informacyjnym 268 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 10.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty (stanowisko ds. obsługi postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) w Wydziale Utrzymania Technicznego i Konserwacji Obiektów 269 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 08.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszego referenta/referenta/podinspektora w Rejonie Obsługi Najemców „Centrum” z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238, Rejonie Obsługi Najemców „Południe” z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a, Rejonie Obsługi Najemców „Północ” z siedzibą przy ul. Limanowskiego 194/196, Rejonie Obsługi Najemców „Wschód” z siedzibą przy ul. Sobolowej 1 i Rejonie Obsługi Najemców „Zachód” z siedzibą przy ul. Wapiennej 15 275 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 08.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko referenta/podinspektora/inspektora w Wydziale Nieruchomości 263 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 08.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych 270 KB
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Z DNIA 08.04.2024 Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 47 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Windykacji 270 KB

Metryka strony i historia zmian