Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich (BIP ZLM) to ujednolicony system stron internetowych służących powszechnemu udostępnianiu informacji publicznych będących w posiadaniu Zarządu Lokali Miejskich.

Wszystkie informacje zamieszczone w BIP ZLM zostały pogrupowane w działy tematyczne.

Dostęp do najczęściej poszukiwanych danych zapewniają również banery umieszczone na głównej stronie serwisu.

BIP ZLM jest wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą szybki dostęp do poszukiwanych treści.

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich funkcjonuje od lipca 2022 roku, co uwzględniają rejestry zmian. Wszystkie informacje zawarte we wcześniejszej wersji BIP ZLM zostały umieszczone w zakładce ,,ARCHIWUM BIP".

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich Łodzi prosimy przesyłać na adres: zlm@zlm.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian