Zgłoszenia naruszeń

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem Nr 3/2024 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 lutego 2024 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania przypadków naruszeń prawa w Zarządzie Lokali Miejskich oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, udostępniamy Państwu dokumenty umożliwiające zgłaszanie naruszeń prawa w Zarządzie Lokali Miejskich oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Funkcję Męża Zaufania w Zarządzie Lokali Miejskich pełni Pan Artur Rosiński.

Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez:

  1. Pocztę elektroniczną wysyłaną na adres sygnalista@zlm.lodz.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Mężowi Zaufania osobiście lub telefonicznie;
  2. W formie listownej na adres: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, al. T. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie naruszenia przepisów prawa”.
  3. Telefonicznie do Męża Zaufania na numer telefonu: 510-928-102;
  4.  Osobiście do Męża Zaufania.  

Zgłoszenia dokonuje się w formie jawnej lub poufnej. Nie są rozpoznawane anonimy.


Metryka strony i historia zmian