Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Zgłoszenia naruszeń

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem Nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Męża Zaufania i Komitetu Etyki w Zarządzie Lokali Miejskich udostępniamy Państwu dokumenty umożliwiające zgłaszanie naruszeń oraz nieprawidłowości w Zarządzie Lokali Miejskich.

Osoba dokonująca zgłoszenia – pracownik lub osoba aktualnie lub w przeszłości współpracująca z Zarządem, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń (dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono) uzyskane w kontekście związanym z pracą.

Zawiadom Pełnomocnika ds. Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa w Zarządzie Lokali Miejskich wybranym sposobem:

  1. Drogą listową w formie przesyłki skierowanej na adres Zarządu Lokali Miejskich (Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź) lub zapieczętowanej przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii Zarządu Lokali Miejskich;
    Przesyłka ze zgłoszeniem powinna zawierać dopisek: „zgłoszenie nieprawidłowości”;
  2. Drogą mailową na adres sygnalista@zlm.lodz.pl w zaszyfrowanym pliku;
  3. Telefonicznie pod numerem (42) 628 70 50;
  4. Osobiście– Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, pok. 128.

Metryka strony i historia zmian