Przedmiot działalności

Zarząd Lokali Miejskich jest jednostką budżetową Gminy.

Przedmiotem działalności Zarządu jest gospodarowanie zasobami lokalowymi Miasta Łodzi, obejmujące czynności prawne, eksploatacyjne, techniczne i administracyjne.

Zarząd Lokali Miejskich powstał na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXIII/561/16 z dnia 20 stycznia 2016 z późn. zm. i objął w administrowanie cały zasób lokalowy objęty granicami administracyjnymi Miasta Łodzi.

Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę pracowniczą.

Pracownicy posiadają wszelkie kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane do wykonywania obsługi nieruchomości.


Metryka strony i historia zmian