Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Profil nabywcy

Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Łódź w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, prywatnych i współwłasnych w podziale na 10 części

Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Łódź w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, prywatnych i współwłasnych w podziale na 10 części

Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2023 r.

Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2023 r.

Świadczenie usług kominiarskich dla nieruchomości stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w 2023 r.

Świadczenie usług kominiarskich dla nieruchomości stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w 2023 r.


Metryka strony i historia zmian