Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Lokale użytkowe tryb bezprzetargowy nieruchomości prywatne oraz współwłasne

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W
NIERUCHOMOŚCIACH PRYWATNYCH, WSPÓŁWŁASNYCH ORAZ SKARBU PAŃSTWA
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Zgodnie z zapisem § 22 Regulaminu Konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 lutego 2019 r. :

Wydział Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich w Łodzi informuje, iż został utworzony zasób lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na zasadach określonych Regulaminem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wynajmu lokali w trybie bezprzetargowym można kontaktować się z pracownikami Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, Łódź, Al. Kościuszki 47 - tel. (42) 628 70 85 - email: zlm@zlm.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian