BIP Zarząd Lokali Miejskich

Zarząd Lokali Miejskich
 
Adres:
Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź
 
Infolinia ZLM:
(42)  628 70 00

ePUAP: /zlm/SkrytkaESP
 
E-mail:
zlm@zlm.lodz.pl   

NIP: 7252122232
Regon: 363752546

Rachunki bankowe Zarządu Lokali Miejskich:

od dnia 01.01.2022 r. rachunki bankowe są prowadzone przez Bank Pekao S.A.

Rachunek  bankowy dochodów:           57 1240 1037 1111 0011 0925 2178

Rachunek  bankowy  kaucji:                  80 1240 1037 1111 0011 0911 3248

Rachunek  bankowy  wadiów:               29 1240 1037 1111 0011 0911 3293

Rachunki bankowe do wpłat czynszowych są wygenerowane indywidualnie dla każdego najemcy